Obscurify privacy sensitive data with PostGIS

If you want to show data in your GIS or webmap that is privacy sensitive, you should obscure the data to avoid privacy related problems. With PostGIS it’s easy to do by creating an altered table of the original data.

Example data

For this example I created a PostGIS table with points in a 100m x 100m grid. This makes it easier to show how the data is obscured. Of course your own data will probably be a table with address points or something like that. If you want to obscure your own data always make sure the table itself doesn’t contain privacy sensitive data. Continue reading “Obscurify privacy sensitive data with PostGIS”

Privacy gevoelige gegevens vervagen met PostGIS

Als je privacy gevoelige gegevens wil weergeven in je GIS of internetkaart, kan je best de gegevens vervagen om problemen met de privacy te vermijden. Met PostGIS is dit eenvoudig te doen door een aangepaste kopie van de tabel te maken.

Voorbeeld data

Als voorbeeld privacy gevoelige gegevens heb ik een PostGIS tabel gemaakt met punten in een 100m x 100m rooster verband. Dit maakt het duidelijker hoe de data vervaagd wordt. Uiteraard zullen jou eigen brongegevens adressen of zoiets zijn die niet zo gelijkmatig verdeeld zijn. Als je je gegevens wil vervagen, zorg er dan ook altijd voor dat er in de tabel van je kaartlaag geen privacy gevoelige gegevens staan. Continue reading “Privacy gevoelige gegevens vervagen met PostGIS”