Een QGIS “Random” stijl voor tijdens de feestdagen

Ik heb een nieuwe stijl gemaakt om te gebruiken op puntlagen in QGIS. Het thema van deze stijl is de feestdagen, maar eigenlijk is het een mooi voorbeeld van het random maken van stijlen in QGIS. De sterren staan op de plaats van de puntobjecten in de kaartlaag, maar hun kleur veranderd telkens er een interactie is met de kaart (zoomen, verplaatsen, selecteren,…). Tegelijkertijd worden er kerstbomen aan de kaart toegevoegd binnen de “Bounding Box” van de kaartlaag. Elke keer dat er een interactie is met de kaart, komen de kerstbomen op een andere plaats terecht. Voor ieder punt in de kaartlaag, worden er 3 kerstbomen weergegeven.
Continue reading “Een QGIS “Random” stijl voor tijdens de feestdagen”

A new “Holiday Random” style for QGIS

I created a new style to use on a point layer in QGIS. This style is holiday themed, but it’s actually all about adding randomized styling to your layer. The stars are located on the points of your layer, but they change color anytime you interact with the map (zoom, move, select,…). At the same time christmas trees are added to the map at random locations inside the bounding box of your points layer. Everytime you interact with the map the trees change location. For each point in your layer, 3 trees are shown on the map.
Continue reading “A new “Holiday Random” style for QGIS”

“Dynamic distance lines” en “Points as tables” stijlen voor QGIS toegevoegd aan mijn voorbeeldenlijst

Ik heb twee extra stijlen toegevoegd aan mijn QGIS Geometry Generator voorbeelden repository. De “Dynamic distance lines” stijl voegt afstandslijnen toe tussen alle objecten in een kaartlaag en een punt dat je in de kaart selecteert. De “Points as tables” stijl geeft een tabel weer op basis van de gegevens in een puntenlaag.

Al mijn voorbeelden zijn te vinden op: https://gitlab.com/GIS-projects/qgis-geometry-generator-examples

Continue reading ““Dynamic distance lines” en “Points as tables” stijlen voor QGIS toegevoegd aan mijn voorbeeldenlijst”

“Dynamic distance lines” and “Points as tables” styles for QGIS added to my examples list

I have added two more styles to my QGIS Geometry Generator examples repository. The “Dynamic distance lines” style adds distance lines between all objects in your layer and a point you select in on your map. The “Points as tables” style shows a table based on the data in a points layer.

All my examples can be found on: https://gitlab.com/GIS-projects/qgis-geometry-generator-examples

Continue reading ““Dynamic distance lines” and “Points as tables” styles for QGIS added to my examples list”