How to autonumber a field in QGIS

To autonumber a field to give it a unique number, is something very common in databases like for example PostgreSQL with a Serial field type. But for other kinds of data sources this too can be very handy. Below I give an example of how you can do this in QGIS. It is a way to autonumber in QGIS that can be used for all kinds of vector data sources, so it’s also usable for for example shapefiles.

Continue reading “How to autonumber a field in QGIS”

Autonummering van een veld in QGIS

Autonummering om veld een uniek nummer te geven, is iets heel gewoon in databases zoals bijvoorbeeld PostgreSQL met een Serial veldtype, maar ook voor andere databronnen kan dit heel handig zijn. Hieronder geef ik een voorbeeld van hoe je dat in QGIS kan doen. Dit is een manier van autonummering in QGIS die voor alle soorten vectorkaartlagen bruikbaar is, dus ook voor bijvoorbeeld shapefiles.

Continue reading “Autonummering van een veld in QGIS”

Lijst met webservices met data voor België nu ook in het Engels en Frans

Sinds enkele jaren houd ik 4 webpagina’s bij met lijsten van WMS, WFS, WMTS en XYZ tile services die gegevens voor België bevatten. Toen ik recent de FOSS4G Belgium conferentie bijwooonde in Brussel, werd duidelijk dat deze webpagina’s redelijk populair zijn bij Nederlandstalige GIS’ers op de conferentie. De WMS pagina kwam zelfs voor op één van de slides van de keynote door OGC voorzitter Bart De Lathouwer.

Continue reading “Lijst met webservices met data voor België nu ook in het Engels en Frans”

List of webservices with data for Belgium now also in English and French

Since a couple of years I maintain 4 web pages with lists of WMS, WFS, WMTS and XYZ tile services that contain data for Belgium. When I recently attended the FOSS4G Belgium conference in Brussels, it became clear these web pages are pretty popular with the Dutch speaking GIS folks at the conference. The WMS page was even on one of the slides for the keynote by OGC president Bart De Lathouwer.

Continue reading “List of webservices with data for Belgium now also in English and French”