Een puntenkaartlaag in QGIS omzetten naar een polygonenkaartlaag zonder plugins te gebruiken

Het is in QGIS mogelijk om in een paar stappen een putenkaartlaag om te zetten naar een polygonenkaartlaag.  Hiervoor zijn er wel enkele minimumvereisten aan de puntenkaartlaag, omdat QGIS moet weten welke punten samen moeten omgezet worden naar een polygoon en in welke volgorde die een polygoon moeten vormen. Om dit te illustreren heb ik een testkaartlaag met 7 punten gemaakt. Die kaartlaag heb ik twee nieuwe velden gegeven: “vlak” en “volgorde”.  Het veld “vlak” geeft aan welke punten samen één  vlak gaan vormen.  In dit voorbeeld moet het resultaat uit twee vlakken bestaan (1 & 2). Het veld “volgorde” geeft aan in welke volgorde die punten met elkaar verbonden moeten worden om een vlak te vormen. In dit voorbeeld verwachten we dus een driehoek en een vierhoek als resultaat.

Continue reading “Een puntenkaartlaag in QGIS omzetten naar een polygonenkaartlaag zonder plugins te gebruiken”

Convert a points layer to a polygons layer in QGIS without using plugins

In QGIS it’s possible to convert a points layer to a polygons layer in just a few steps. To do so there are some minimum requirements for the points layer, because QGIS has to know which points should be grouped to a polygon and in which order these points must form a polygon. To illustrate this I have created a test layer with 7 points. I added two new fields: “polygon” and “order”. The field “polygon” indicates which points have to form a polygon together. In this example the result should be two polygons (1 & 2). The field “order” indicates in which order the points should be connected to form a polygon. In this example the result will be a triangle and a quadrangle (quadrilateral).

Continue reading “Convert a points layer to a polygons layer in QGIS without using plugins”