A map with the most recent Streetview capture dates per street: the PHP and SQL scripts I use

A couple of years ago I wrote a blog post about my way of creating overview maps of the availability of the most recent Google Streetview images per municipality. I still do these checks these days for Antwerp, Kontich and Edegem, so that way I always have up-to-date information about the availability of these images. Recently I got the asked (in Dutch) to share my scripts I use for this task. I wanted to do so, but these PHP scripts I use, were a bit messy, because I was the only one using them. That’s why I updated them a little, so they can be used by more people.

Continue reading “A map with the most recent Streetview capture dates per street: the PHP and SQL scripts I use”

Een kaart met de meest recente Streetview opnamedata per straat: de PHP en SQL scripts die ik daarvoor gebruik

Enkele jaren geleden schreef ik op deze blog een post waarin ik mijn manier van werken uit de doeken deed om overzichtskaarten te maken van wanneer de meest recente Google Streetview beelden zijn per gemeente. Deze controles voer ik nog steeds uit voor Antwerpen, Kontich en Edegem, zodat ik steeds een actueel overzicht van deze informatie heb. Recent kreeg ik de vraag of ik de scripts die ik daarvoor gebruik ter beschikking kan stellen aan anderen. Ik wilde dat wel doen, maar de PHP scripts die ik gebruik, waren een beetje rommelig opgebouwd, omdat ze alleen maar voor mezelf bedoeld waren. Daarom heb ik heb ze een wat herwerkt, zodat ze voor meer mensen bruikbaar zijn.

Continue reading “Een kaart met de meest recente Streetview opnamedata per straat: de PHP en SQL scripts die ik daarvoor gebruik”

Twee stijlen toegevoegd aan mijn Geometry Generator voorbeelden

Ik heb twee nieuwe stijlen toegevoegd aan mijn Geometry Generator voorbeelden:

  • Grafieken met labels (Graph charts with labels): Deze stijl toont staafdiagram met twee staven voor elk punt en geeft boven elke staaf een label weer met de waarde. Dit lijkt sterk op grafieken in spreadsheets.
  • Chaotische lijnen (Chaos lines): Als je van chaotische kaarten houdt, is dit een stijl voor jou. Het voorbeeld creĆ«ert krullende lijnen tussen het midden van de kaart en elk punt uit de kaartlaag.

De voorbeelden (inclusief data, projectbestanden en QML-bestanden) is terug te vinden op https://gitlab.com/GIS-projects/qgis-geometry-generator-examples/.

Continue reading “Twee stijlen toegevoegd aan mijn Geometry Generator voorbeelden”

Two styles added to my Geometry Generator examples

I have added two new styles to my QGIS Geometry Generator examples:

  • Graph charts with labels: This style creates a bar chart with two bars for each point and adds a label with the value for each bar above the bar, similar like graph charts in spreadsheets.
  • Chaos lines: If you prefer your maps chaotic, this is your style. The example creates a curly line between the center of your screen and each point.

The examples (including data, project files and QML files) can be found on https://gitlab.com/GIS-projects/qgis-geometry-generator-examples/.

Continue reading “Two styles added to my Geometry Generator examples”