Een kaart met de meest recente Streetview opnamedata per straat: hoe begin je daaraan?

DEZE BLOGPOST WERD OP 29/12/2020 GEÜPDATET, OMDAT DE OUDE API NIET MEER WERKTE. ER KAN VANAF NU EEN OFFICIËLE API VAN GOOGLE GEBRUIKT WORDEN. AANPASSINGEN WERDEN OP 29/12/2020 IN HET ROOD AANGEDUID.

Mijn werkwijze om een overzichtskaart te maken van de meest recente data waarvoor er Google Streetview beelden beschikbaar zijn, bestaat uit verschillende stappen. Kort samengevat komt het er op neer dat ik voor elke locatie apart aan Google vraag of er een Streetview beeld beschikbaar is en daarna al de antwoorden daarop op een kaart zet. De technische uitleg van hoe ik het aangepakt heb, vind je hieronder.

Stratenplan

Omdat de Streetview beelden in de meeste gevallen gemaakt zijn op straat, start ik met een kaartlaag van de straten in de gemeente. Gelukkig zijn er verschillende databronnen beschikbaar die dit soort gegevens als open data beschikbaar stellen. 

Ik heb gebruik gemaakt van de wegverbindingen-kaartlaag (Wvb) van het Grootschalig ReferentieBestand (GRB) van Informatie Vlaanderen. Deze kaartlaag wordt aan iedereen ter beschikking gesteld met de Vlaamse Open Data licentie v1.2. Deze kaartlaag is gratis en legaal te downloaden op download.agiv.be. Je zou ook gebruik kunnen maken van OpenStreetMap Data. Meer informatie daarover kan je vinden op wiki.openstreetmap.org

Ik heb in de downloadapplicatie van Informatie Vlaanderen (voorheen AGIV) alleen de gegevens van de gemeente gedownload, maar met behulp van QGIS (qgis.org) kan je ook een clip uitvoeren op een groter stratenplan, zodat je alleen de straten van de gemeente overhoudt.

Continue reading “Een kaart met de meest recente Streetview opnamedata per straat: hoe begin je daaraan?”