In QGIS het perceelsnummer als label weergeven op basis van de CAPAKEY

In QGIS kan je labelen op basis van een veld uit de databank van je kaartlaag, maar je kan ook gebruik maken van een “Expression” om een label op te maken. Op deze manier moet je geen apart veld label aanmaken.  De Expression kan je ingeven door in het opmaakmenu voor labels in QGIS te klikken op de knop ε naast het tekstvak waar je normaal gezien het te labelen veld kiest.

 

Met behulp van onderstaande Expression kan je het label van het perceelsnummer weergeven op basis van het veld CAPAKEY. De CAPAKEY zit in de Adp-laag van het GRB of in het plan van de kadastrale legger.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CASE  WHEN SUBSTR( "CAPAKEY" ,11,3) = '/00' THEN  	concat( to_int( SUBSTR("CAPAKEY" ,7,4)), if(SUBSTR("CAPAKEY" ,14,1)='_','',SUBSTR("CAPAKEY" ,14,1)),  			 if( to_int(SUBSTR("CAPAKEY" ,15,3) )=0 ,'',to_int(SUBSTR("CAPAKEY" ,15,3) )) 		) 	ELSE  	concat(to_int(SUBSTR("CAPAKEY" ,7,4)),  replace( SUBSTR( "CAPAKEY" ,11,3),'/0','/'),  if(SUBSTR("CAPAKEY" ,14,1)='_','',SUBSTR("CAPAKEY" ,14,1)), 		if(to_int( SUBSTR("CAPAKEY" ,15,3))=0 ,'', to_int( SUBSTR("CAPAKEY" ,15,3))) 	) END

[AANPASSING 11/08/2017]: bovenstaande code werd aangepast omdat er nog een foutje inzat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *